Algemene Voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, de GRAAFF BV (met KvK-nummer: 73533599), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@degraaffwijkenaalburg.nl of per post: de GRAAFF BV, Polstraat 84 c, 4261BV Wijk en Aalburg

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen en bezorgen verschillende type zand, grond, schelpen en granulaat lostgestort of in een big bag.

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met iDeal. De verzendkosten komen voor uw rekening. Afhaalprijzen wijken af van de prijzen in de webshop.

Artikel 3 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. de GRAAFF verzorgt de distributie zelf of via een van onze partners. Houdt daarbij rekening mee dat wij ons best doen om de bestelling zo snel mogelijk te leveren en op de gewenste datum. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk of telefonisch van op de hoogte.

We garanderen dat u de bestelling na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Dit zal zijn op de gewenste datum of 1 à 2 dagen eerder of later. Wij zullen de gewijzigde levertijd altijd met u communiceren. Maar lukt het onverhoopt niet om op tijd te leveren dan kunt u ons verzoeken om het bedrag dat u voor de producten en levering betaald heeft terug te storten. U kunt het bestelde bedrag dan binnen 5 werkdagen op uw rekening retour verwachten.

Artikel 4 – Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het heeft ontvangen, terugsturen. Het product dient dan wel ongebruikt te zijn. Retourneren kan door ons een e-mail te sturen via info@degraaffwijkenaalburg.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

U kunt alleen big bags retour sturen. Wanneer wij de big bags op moeten halen zijn daar retourkosten aan verbonden. Zie daarvoor artikel 4.1.

4.1 Retourkosten

De retourkosten zijn voor rekening van de consument of het bedrijf dat besteld heeft.

Het is mogelijk uw retour door ons te laten verzorgen. Voor big bags starten de retourkosten vanaf € 99,50 (incl. 21% btw). De hoogte van de retourkosten is afhankelijk van de reistijd en afstand, het aantal big bags en de conditie waarin de bags zijn. Wij zullen u daarom vooraf informeren over de kosten.

Uiteraard bent u ook vrij de retour zelf naar ons te verzorgen. Neem altijd even voortijds contact op.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 7 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@degraaffwijkenaalburg.nl en wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen. Dit zal uiterlijk binnen vijf werkdagen zijn nadat wij uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 3 werkdagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 8 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Den Haag bevoegd.